محل قرارگیری آرم و علائم لباس کار اخبار
محل قرارگیری آرم و علائم لباس کار
محل قرارگیری آرم و علائم لباس کار ۱٫ طرح لوگوی شرکت به صورتی که نام و یا حروف...
12 ماه قبل
مواردی که باید در خصوص لباس کار بدانیم اخبار
مواردی که باید در خصوص لباس کار بدانیم
مواردی که باید در خصوص لباس کار بدانیم: ۱٫ یک لباس کار باید اندازه و متناسب با بدن...
12 ماه قبل
لباس کار پوششی ایمن و کارآمد اخبار
لباس کار پوششی ایمن و کارآمد
لباس کار پوششی ایمن و کارآمد لباس کار به عنوان یک پوشش سراسری می باشد که محافظ دست...
12 ماه قبل
قوانین و اقدامات انضباطی در کار اخبار
قوانین و اقدامات انضباطی در کار
احتیاج به قوانین و اقدامات انضباطی نکات راهنما بخش دوم : – وجود قوانین ، الزامی است. چرا...
12 ماه قبل
اقدامات انضباطی و مدیریت صحیح جهت نظم در کار اخبار
اقدامات انضباطی و مدیریت صحیح جهت نظم در کار
اقدامات انضباطی و روشهایی جهت اعمال مدیریت صحیح جهت نظم در کار بخش اول : صورت آزمایش برای...
12 ماه قبل